قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه » دانلودصفحه 4

بایگانی بلاگ

دانلود رام تبلت چینی tw_a0721_v41

دانلود رام تبلت چینی tw_a0721_v41دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد tw_a0721_v41 و پردازشگر A23 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارمکاملا سالم و تست شده

توضیحات بیشتر »

دانلود رام تبلت چینی tw_a0922_v40

دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد tw_a0922_v40 و پردازشگر A23 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارمکاملا سالم و تست شدهشما می توانید با این رام، تبلت چینی دیمو به شماره فنی برد tw_a0922_v40 را که دارای پردازشگر A

توضیحات بیشتر »

دانلود رام تبلت چینی ET-86V2G-A23-V1.6

ALL WINER A23 FIRMWARE

دانلود رام تبلت چینی ET-86V2G-A23-V1.6دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد ET-86V2G-A23-V1.6 و پردازشگر A23 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

توضیحات بیشتر »

دانلود رام تبلت چینی ph_a70h_4.4_v2.0

ALL WINER A23 FIRMWARE

دانلود رام تبلت چینی ph_a70h_4.4_v2.0دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد ph_a70h_4.4_v2.0 و پردازشگر A23 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارمکاملا سالم و تست شده

توضیحات بیشتر »

دانلود رام تبلت چینی q8h-v5 2013-12-26

ALL WINER A23 FIRMWARE

دانلود رام تبلت چینی q8h-v5 2013-12-26دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد q8h-v5 و پردازشگر A23 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارمکاملا سالم و تست شده

توضیحات بیشتر »

رام تبلت چینی E11-H-A23-pufangda-121D-4.2.2+JDQ39

ALL WINER A23 FIRMWARE

دانلود رام تبلت چینی E11-H-A23-pufangda-121D-4.2.2+JDQ39دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد E11-H-A23-pufangda-121D-4.2.2+JDQ39 و پردازشگر A23 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارمکاملا سالم و تست شده

توضیحات بیشتر »

دانلود رام تبلت چینی ET-Q8-V1.6 7A22

ALL WINER A23 FIRMWARE

دانلود رام تبلت چینی ET-Q8-V1.6 7A22-A23دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد ET-Q8-V1.6 7A22-A23 و پردازشگر A23 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارمکاملا سالم و تست شده

توضیحات بیشتر »

دانلود رام تبلت چینی et_86v2g_a23_v1.2

دانلود رام تبلت چینی et_86v2g_a23_v1.2دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد et_86v2g_a23_v1.2 و پردازشگر A23 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

توضیحات بیشتر »

دانلود رام تبلت چینی D786A A23

ALL WINER A23 FIRMWARE

دانلود رام تبلت چینی D786A A23دانلود رایگان فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد D786A A23 20131122 و پردازشگر A23 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارمکاملا سالم و تست شده

توضیحات بیشتر »

دانلود رام تبلت چینی gt900fb25cd-tpa2

دانلود رام تبلت چینی gt900fb25cd-tpa2دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد gt900fb25cd-tpa2 و پردازشگر A23 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارمکاملا سالم و تست شده

توضیحات بیشتر »