گیاهی ترین SEO Pooyan!

بایگانی مطالب

دانلود فایل گوشی چینی CCIT-T4

ROM TABLET CCIT

دانلود فایل فلش گوشی چینی مدل CCIT T4 با پردازشگر MT6580 اندروید نسخه ۶٫۰٫۱ بهمراه آموزش فلش بدون مشکل ارور برای رایت و فایل کامل جهت از بین بردن ویروس های اندرویدی بدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم کاملا سالم و تست شده

ادامه مطلب »

دانلود رام تبلت چینی CCIT A70W-b706-v2.3

دانلود آپدیت فایل فلش رسمی و فارسی تبلت چینی CCIT A70W برد b706-v2.3 پردازشگر  MT6572بدون مشکل ارور برای رایت و فایل کامل جهت از بین بردن ویروس های اندرویدیحل مشکل خاموشی بعد از فلش زدن با فایل های مشابهکاملا سالم و تست شده

ادامه مطلب »

دانلود فایل فلش چینی B706_MB_V2.0_20150527

دانلود فایل فلاش تبلت چینی CCIT با مشخصه برد B706_MB_V2.0_20150527 با پردازشگر MT6572 بهمراه آموزش این فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

ادامه مطلب »

دانلود فایل فلش تبلت چینی CCIT-Z9

دانلود فایل فلش تبلت چینی CCIT-Z9دانلود فایل فلش فارسی تبلت چینی مدل CCIT-Z9 با پردازشگر SPD-6820 و آموزش کامل فلشبدون مشکل ارور برای رایت و فایل کامل جهت از بین بردن ویروس های اندرویدیبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

ادامه مطلب »

دانلود فایل فلش تبلت چینی g761-mainboard-v3.0.0

دانلود فایل فلش تبلت چینی g761-mainboard-v3.0.0دانلود آپدیت فایل فلش تبلت چینی مدل CCIT_A719G مشخصه برد g761-mainboard-v3.0.0 با پردازشگر A23 و آموزش فلش با فلش تولبدون مشکل ارور برای رایت و فایل کامل جهت از بین بردن ویروس های اندرویدیبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

ادامه مطلب »

دانلود فایل فلش تبلت چینی hx-m706k-mb-v2.2.0

دانلود فایل فلش تبلت چینی hx-m706k-mb-v2.2.0دانلود آپدیت فایل فلش تبلت چینی CCIT A739G مدل مشخصه برد hx-m706k-mb-v2.2.0 با پردازشگر MT6571 و آموزش فلشبدون مشکل ارور برای رایت و فایل کامل جهت از بین بردن ویروس های اندرویدیبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

ادامه مطلب »

دانلود فایل فلش تبلت Q89-A33-CCIT-A80

رام تبلت CCIT-A8W-B706

دانلود فایل فلش تبلت چینی Q89-A33-CCIT-A80دانلود آپدیت فایل فلش تبلت چینی مدل CCIT-A80 مشخصه برد Q89-A33 با پردازشگر A33 و آموزش فلش با فلش تولبدون مشکل ارور برای رایت و فایل کامل جهت از بین بردن ویروس های اندرویدیبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

ادامه مطلب »

دانلود فایل فلش تبلت CCIT_A711G-E79_V11

ROM TABLET CCIT

دانلود فایل فلش تبلت چینی CCIT_A711G-E79_V11دانلود آپدیت فایل فلش تبلت چینی مدل CCIT_A711G مشخصه برد E79_V11 با پردازشگر A13 و آموزش فلش با فلش تولبدون مشکل ارور برای رایت و فایل کامل جهت از بین بردن ویروس های اندرویدیبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

ادامه مطلب »

دانلود فایل فلش تبلت چینی CCIT-Z20

دانلود فایل فلش تبلت چینی CCIT-Z20دانلود فایل فلش فارسی تبلت چینی مدل CCIT-Z20 با پردازشگر SPD-6820 و آموزش کامل فلشبدون مشکل ارور برای رایت و فایل کامل جهت از بین بردن ویروس های اندرویدیبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

ادامه مطلب »

دانلود فایل فلش گوشی چینی ccit a501

دانلود فایل فلش گوشی چینی ccit a501دانلود فایل فلاش کاملا تست شده گوشی چینی ccit a501 با مشخصات پردازشگر MT6572 اندروید ۴٫۴٫۲ بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدقابل رایت از طریق فلش تولز به همراه با قابلیت آنبریکبدون مشکل تصویر و صفحه مشکی

ادامه مطلب »